תקנון האתר

כללי

אתר lex-systems.co.il (להלן: "האתר")  הינו אתר אינטרנט, המשמש כחנות וירטואלית לממכר מצלמות אבטחה, אזעקות, רשתות תקשורת ומוצרים נלווים ושונים. האתר מספק שירות משלוחים תחת הקפדה על רמת שירות גבוהה כשהיעד הוא שביעות רצון הלקוח. על כן, כל שימוש באתר זה לרבות הזמנה, מהווה הסכמה גרידא לתקנון זה. מומלץ להתעדכן בתקנון זה שכן אינו חלוט ויכול שישתנו בו דברים מעת לעת.
הכללים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר, אך כל המשתמע מתוכן האתר הינו לכל מאן דבעי באם זכר או נקבה. הזמנות באתר האינטרנט יתאפשרו רק לבגירים בעלי כשרות משפטית, היינו מעל גיל 18 ושאינם פסולי דין. כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. התקנון מחולק לסעיפים ובראשם כותרות שעניינן נוחות בלבד.


 הזמנות

באתר האינטרנט ניתן לבצע הזמנה בכל שעות היממה.

הזמנות שיתקבלו באתר האינטרנט בימים א'- ה' (שהם לא חג/ערב חג) בין השעות 9:00 בבוקר עד השעה 19:00 אחה"צ וביום ו' עד השעה 13:00 בצהריים יסופקו לא יאוחר
מ- 10 ימי עסקים.

ימי הפעילות של מרכז ההזמנות הטלפוני הינם ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00. יום ו' בין השעות 9:00-13:00.

שעות הפעילות בערבי חג או בחגים יהיו בהתאם.

אופן ההזמנה באתר: המזמין ימלא את עגלת הקניות במוצרים אותם הוא מבקש להזמין. בסיום מילוי עגלת הקניות יש ללחוץ "לקופה". משם יועבר לדף מילוי פרטים אישיים, בו יצטרך להזין פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, מס' טלפון.

בהמשך יאשר על ידי סימון במקום המיועד כי מסכים לתקנון זה, ולסיום יש ללחוץ "המשך". כשתתקבל ההזמנה, מרכז ההזמנות ייצור קשר עם המזמין, יאשר את ההזמנה, יסוכם על שעת משלוח ועל תנאי התשלום. חשוב מאד למלא את הפרטים האישיים נכונה, במידה והפרטים לא יאומתו עם המזמין ע"י יצירת קשר באופן טלפוני, ההזמנה לא תתבצע.

במידה ולא התקבל אישור הזמנה …

למפרע, מבהירה בזאת ב-lex-systems, כי אספקה של מוצרים תותנה בכך שאכן אותם מוצרים קיימים במלאי החנות בשעת ההזמנה.

סך כל המוצרים בהזמנה שתתקבל באתר לא יפחת מסכום של 50 ₪.

פרטיות

א. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות הלקוחות המשתתפים ו/או מבצעים פעולות באתר.
ב. החברה מתחייבת שלא למסור את פרטי הלקוחות באתר לשום גוף אחר. 

 
שינוי/ ביטול הזמנה

שינוי הזמנה יתאפשר דרך אתר האינטרנט או דרך מרכז ההזמנות הטלפוני.
שינוי – הוספה או הפחתה של מוצר בהזמנה יתאפשר רק דרך מרכז ההזמנות הטלפוני בתנאי שההזמנה טרם נשלחה ללקוח (בכפוף לסעיף 14).

ביטול הזמנה יתאפשר דרך מרכז ההזמנות הטלפוני בלבד.

 

מחירים

לנוחות קהל לקוחותינו, מחירי האתר זהים למחירי מרכז ההזמנות.

המחירים באתר מעודכנים חדשות לבקרים (יעודכנו בכל יום עבודה עד השעה 9:00 בבוקר). עדכון האתר כרוך בניהול אנושי שוטף של אתר האינטרנט. באם נמצאה טעות כזו או אחרת, אין האתר מתחייב לספק מוצר בגין טעות זו. (היה ונתקלת באי- ודאות  ביחס למוצר כלשהו באתר, הנהלת האתר עומדת לרשותך ונודה לך אם תדווח על כך בהקדם לשירות הלקוחות כדי שנוכל לתקן טעות זו).

מחירם של המוצרים שהוזמנו, יפורט בחשבונית שתצורף למשלוח, אותה יקבל המזמין.

lex-systems שומר לעצמו את הזכות להפסיק מחירי מבצע והנחות על מוצרים שיוצגו באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

הסכום לתשלום בגין הזמנה שבוצעה, יחושב לפי סכום סך כל המוצרים שהוזמנו לאחר שהוסף לסכום זה דמי המשלוח המשתנים בהתאם לאזורי החלוקה.
 

תנאי תשלום

ניתן לשלם בכל סוגי כרטיסי האשראי.

הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע ע"י מסירת הפרטים הנחוצים למרכז ההזמנות ותהא כפופה לאישורה של חברת האשראי.


משלוחים ודמי משלוח

בעת רכישת המוצר מצויין מספר ימי האספקה ואנו מתחייבים לספקו במסגרת ימי העסקים המצויינים.
ספירת ימי העסקים הינה בימים א'- ה'. ימי ו' ערבי חג וימי חג לא ייחשבו כימי עסקים.
עלות דמי המשלוח יימסרו ללקוח בעת אימות ההזמנה ו/או על גבי דף המוצר.
מרגע השילוח זמן ההגעה תלוי אך ורק בסוג השילוח שבחר המזמין ולא בידי LEX System (תקלות בדואר ישראל  אינן באחריות החנות).

LEX System לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.
בניהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו'.

אזור חלוקת המשלוחים – כל הארץ.

אספקת המשלוח תהא כפופה לקבלת אישור במייל, לרבות אישור מחברת האשראי .

זמן ההמתנה למשלוח הינו 10 ימי עסקים מרגע קבלת האישור במייל, lex-systems תעשה כל מאמץ אפשרי על מנת להפחית את זמן ההמתנה לקצר ביותר ולהתאימו לשביעות רצון הלקוח ככל שניתן.

במידה והמזמין או מאן דהוא מצידו לא נכחו בעת הגעת השליח, יוחזר המשלוח לסניף הדואר ובמידה ותוחזר ההזמנה ל- lex-systems יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים.

בעת קבלת המשלוח יקבל המזמין את המשלוח בצרוף חשבונית מפורטת בדבר המחיר של כל מוצר- על אחריותו של המזמין לוודא קיומם של המוצרים במשלוח בהתאם לחשבונית, במידה ונפלה טעות או חוסר של מוצר כזה או אחר יש ליידע את מרכז ההזמנות הטלפוני עד שעתיים מקבלת המשלוח באשר לחוסר זה על מנת שנוכל לתקן זאת.

בקבלת המשלוח יתבקש המזמין, שביצע את הרכישה באשראי, להציג תעודה מזהה של בעל הכרטיס ולחתום על ספח האשראי המהווה אישור עסקה .
 

אחריות

כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

בכל מקרה של אי הבנה / חוסר התאמה בין הוראה כלשהי לתקנון- התקנון יגבר.

lex-systems בכל מקרה לא תישא באחריות לנזק העולה על סכום הזמנה ששולם.

lex-systems לא תהא חייבת בגין נזק כלשהו, באם עקיף, ישיר או מכל סוג שהוא שיגרם למזמין, שינבע ממצב בו ספקי האינטרנט ו/או צד ג' אינם מאפשרים קבלת/ מתן שירות כמצופה.

מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מספר דירה, טלפון/סלולרי  או פרטי כרטיס האשראי וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור הן בשדות המילוי המיועדים באתר האינטרנט, והן טלפונית יעלו כדי עבירה פלילית שתגרור עמה נקיטת הליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים בגין כל נזק שייגרם ל- Bgc או למי מטעמה.

lex-systems רשאית שלא להתקשר עם מזמין או מאן דהוא שמעוניין לבצע רכישה באתר וכל זאת תחת שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.

lex-systems מסירה אחריותה מכל נזק שיגרם למזמין לרבות אובדן רווחים, הפסד בגין תקלה טכנית באתר.

יודגש  כי lex-systems לא תהא אחראית בגין נזק מכל סוג שהוא שיגרם למזמין או לגולש מזדמן שנגרם כתוצאה מפעילות פלילית שבוצעה על ידי צד ג'.

ט.ל.ח .


תקנון זה נכתב על מנת לאפשר לקהל לקוחותינו הליך קניה הוגן איכותי ומהיר.

בכל סוגיה או שאלה צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות דלעיל.