התקנת מצלמות מטוס-בית הספר הריאלי העברי

יה"ס הריאלי העברי בחיפה הנו מוסד חינוכי עצמאי (וחל"ץ). תלמידינו, המתקבלים לביה"ס בתהליך של מיון ובחירה, נהנים ממסלול חינוך רצוף מגן ועד י"ב.מאז היווסדו בשנת תרע"ד (1913) על רקע "מלחמת השפות" והדרישה לייסד בית ספר ריאלי שיהיה כולו עברי – התפתח ביה"ס לאורם של מאורעות מרכזיים ביישוב היהודי ובמדינה תוך שהוא משמש חלוץ ומצפן בעשייה החינוכית בישראל. 

המצלמות מאפשרות שליטה בזמן אמת בחצר בית הספר, מסדרונות, מגרשי ספורט, כניסה ראשית, חניה ועוד 
המצלמות משמשות את הנהלת בית הספר לטיפול בבעיות בזמן אמת ובשחזור וניתוחים אירועים לאחר שקרו.